- ปรัชญา และ แนวความคิด - " หนึ่งโอกาสจากการให้ สู่การช่วยหมื่นชีวิต "

นี้คืออีกหนึ่งมุมของปรัญญาการใช้ชีวิตเหนือระะดับของ PLAYBOY THAILAND ที่ต้องการนำเสนอตอดมา ภายใต้สโลแกน The very best in life และเป็นอีกครั้งหนึ่งของ กิจกรรมการกุศลสุด Exclusive ที่เราจะจัดขึ้นมาในปีนี้กับกิจกรรม PLAYBOY Billionaires for Charity ‍ II 2015

- การบริจาค - PLAYBOY BILLIONAIRES for Charity II 2015

ที่จัดขึ้นครั้งนี้เป้นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "เพราะแพทย์ 1 คน สามารถช่วยชีวิตคนได้เป็นหมื่น" จึงเป็นที่มาของการรวมตัวของเหล่าเศรษฐีระดับแนวหน้า เพื่อร่วมทำการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในสไตล์ Playboy Thailand กับการประมูล สิ่งของสุดพิเศษที่สุด ที่เราคัดสรรมาอย่างดี เพื่อนำรายได้จากการประมูลมอบให้แก่มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏ ให้นำไปใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อผลิตบุคคลากรทางด้านการแพทย์ออกสู่สังคมต่อไป

- ประวัติมูลนิธิ - มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า gดียวในประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีจะมีแพทย์ทหารจบออกมาเพื่อรับใช้ประเทศอยู่ไม่มากนัก เนื่องด้วยข้อจำกัดขององค์ประกอบหลายๆอย่าง หนึ่งในนั้นคือ ทุนทรัพย์ทางการศึกษา เพราะฉะนั้นจึงมีกองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ที่มี คุณสมบัติตามที่วิทยาลัยแพทย์ตั้งไว้