ภูอิงนา

14,351 TOTAL VIEW

12,950 UNIQUE VIEW

Sep 26, 2020 DATE

Rating Album

4.21

Average Rating

5 star
512
4 star
90
3 star
65
2 star
126
1 star
10
ช่างภาพ :

Sarayut Wimolsong

นางแบบ :

Noo'Sun Nary

สัดสั่วน : -  ส่วนสูง : -

TAG

Canon EOS R / Speed 1/2500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/4000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/800 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/800 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2500 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/800 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/800 sec. / F 4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/4000 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 200 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/500 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/3200 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 1.4 / EV 0 / ISO 100 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1600 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/1250 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2000 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/2000 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details
Canon EOS R / Speed 1/125 sec. / F 2 / EV 0 / ISO 250 / WB Auto
More Details

อัลบั้มฮิต ในรอบ 7 วัน